Het fonds staat open voor de Kleine Keus, initiatieven waarvoor initiatiefnemers een bijdrage van maximaal 500 euro vragen.

Tot 31 oktober stond het fonds open voor de Groene Keus 2016, initiatieven waarvoor van DFHouten een bijdrage van maximaal 10.000 euro wordt gevraagd.

 

 

De Kleine Keus

U kunt eenvoudig initiatieven indienen die een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Heeft u maximaal €500 nodig om een aansprekend initiatief te starten gericht op verduurzaming en heeft het initiatief geen commercieel doel? Dan kunt u uw idee indienen bij DFHouten als Kleine Keus initiatief. De kleine keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven waarmee u de Houtense gemeenschap een dienst bewijst. Het gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen waarmee u Houtense burgers bewust maakt wat zij zelf kunnen doen aan energie- of waterbesparing, of hergebruik van materialen. Maar ook voor lesmateriaal of voor een spreker kunt u een bijdrage aanvragen. Voorwaarde voor Kleine Keus initiatieven is dat een gevraagde bijdrage minder is dan 500 euro. Voor Kleine Keus initiatieven wordt de inschrijving gesloten als het budget voor deze kleine projecten op is. De aanvragen voor de Kleine Keus worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Ook voor de Kleine Keus geldt een aantal voorwaarden en onder "wat kan ik doen" vindt u meer over de procedure.

 

Groene Keus 2016 

In 2016 wil DFHouten vooral initiatieven ondersteunen die een brede uitstraling (kunnen) hebben binnen de gemeente Houten. Initiatiefnemers met een innovatieve aanpak of techniek worden uitdrukkelijk uitgenodigd een plan in te dienen. Zeker als de focus ligt op grootschalige verduurzaming. Wij denken dan aan vernieuwende initiatieven waarin grote groepen burgers de mogelijkheid krijgen energie te besparen of zelf op te wekken, of initiatieven gericht op het minder gebruiken van grondstoffen. Bij alle ingezonden initiatieven is dit jaar gekeken of het geschikt is verder verspreid of breder ingezet te worden.

Door de Houtense bevolking kon worden gestemd op de initiatieven. Deze stemming is onderdeel van de Groene Keus 2016. Op 26 november is bekend gemaakt wie de winnaar is geworden van  de Groene Keus 2016. Op deze pagina kunt u de projecten vinden die gesteund worden door DFHouten.  Voor de Groene Keus 2016 gold een aantal voorwaarden. Onder “wat kan ik doen” vindt u meer informatie over de procedure.