scholieren

Doel van dit initiatief is om scholieren in Houten (12-18 jaar) bewuster te maken van hun mogelijkheden om voor een duurzame toekomst en carrière te kiezen én laten zien hoe leuk en inspirerend dat is.

Het project is gestopt. De doelgroep bleek lastig te bereiken.

 

Scholieren en ondernemers

De projectindieners willen een directe link leggen tussen scholieren en ondernemers (oa van de DO!challenge) en ze met elkaar in gesprek brengen om te denken, leren en te gaan doen. Ondernemers kunnen leren hoe de aanstormende collega’s en consumenten hun eigen wereld willen inrichten. Scholieren kunnen leren en zien, wat duurzamer worden in bedrijven en organisaties betekent en hoe zij daar zelf een rol in kunnen spelen.

Behalve excursies, gastlessen, workshops, projecten en drama, wordt voorzien in een evenement voor en zoveel mogelijk door de scholieren zelf bedacht en georganiseerd. De start zou het in gebruik nemen van het lokaal van de toekomst (in de Heemlanden) kunnen zijn.

De initiatiefnemers vragen 10.000 euro van DFHouten voor dit initiatief.

 

Initiatiefnemers

Rop Haak in samenwerking met Annette de Vries en John Venneman