dkf2Doelstelling:

De KrachtFabriek (DKF) wil in fietsstad Houten met een elektrische bakfiets + aanhanger haar spullen en materialen gaan vervoeren. Elektrisch fietstransport is schoner, goedkoper en gezonder dan ritjes met de auto. De inspirators van DKF willen de bakfiets gaan delen met de netwerkpartners zoals andere burgerinitiatieven, service clubs, welzijnsorganisaties, bedrijven en gemeente.

 

dkfhouten2Vrachtvervoer met de elektrische bakfiets:

De KrachtFabriek (DKF) upcyclet mensen, dingen, planten en gebouwen. In gewoon Nederlands: in DKF knappen mensen, dingen, planten en gebouwen op. DKF maakt daarbij gebruik van wat er is … het hergebruikt … en het maakt van ‘niets’ iets. Steeds meer Houtenaren weten DKF te vinden en doneren hun overtollige nog goede spullen. Zo vinden Houtense welvaartsresten via DKF hun weg naar een ‘nieuw leven’. De producten die ontstaan gaan naar nieuwe eigenaren. Denk daarbij aan computers en meubels. Het uiteindelijke restafval gaat naar het afvalscheidingsstation of naar (commerciële) inzamelingspunten. Als de bakfiets met aanhanger er komt gaan deze vervoersstromen voortaan elektrisch in plaats van met de auto. Én onze netwerkpartners mogen ‘m natuurlijk ook gebruiken. Zo geven we samen invulling aan een schoner milieu, meer gezonde beweging en de deeleconomie.

De KrachtFabriek vraagt een bijdrage van 3.000 euro aan DFHouten om de aankoop van de bakfiets met aanhanger mogelijk te maken.

 

dkfInitiatiefnemer:

De KrachtFabriek is een sociale onderneming die zich ten doel stelt bij te dragen aan een transitie naar een meer humane en duurzame samenleving, door omgevingen te creëren waar werkwillenden in hun kracht komen. De KrachtFabriek bestaat uit 240 inspirators. De KrachtFabriek doet dit door het beschikbaar stellen van ruimte en het organiseren van bijeenkomsten waar werkwillenden elkaar kunnen ontmoeten, helpen, motiveren, inspireren en uitdagen. Hierbij staan twee vragen centraal: Wat heb je nodig? En wat wil je bijdragen?

  

Uitvoering van het project

In augustus 2016 heeft de Krachtfabriek de bakfiets met aanhanger gekocht. Hier is meer te vinden over het gebruik van de bakfiets. Ook de plaatselijke pers weet het project te vinden.