In November 2013 is tijdens de 'Groene keus van Houten' aan vier projecten financiering toegezegd door DFHouten. Dit zijn:

1. Zonnig meerpaal (HC Houten)

2. Zon op scholen (Groen zonnig Houten)

3. Duurzame tuin (Wellantcollege Houten)

4. Led in wijkcentra (Houten&Co)