DFHouten wordt ondersteund door Marco Harms en Annette de Vries die zeer nauw betrokken zijn bij het fonds en belangenloos het fonds adviseren op verschillende terreinen. Zij zijn niet betrokken bij de selectie, begeleiding en advies over projecten.

 

MarcoMarco Harms (1963) werkte als organisatie adviseur voor lagere overheden en not-for-profit organisaties. Bij energiebedrijf Essent kwam de passie voor duurzame energie en duurzaamheid. Sinds 2007 geeft hij als beleidsmedewerker bij de gemeente Houten vorm aan de verduurzaming van de gemeente en het betrekken van de Houtense bevolking hierbij. Mocht het Klimaatbeleid onvoldoende succesvol blijken, dan werkt hij nu al vanuit het aandachtsgebied Water aan de bescherming van Houten tegen hoog water in de Lek en de gevolgen van extreme regenbuien. Met zijn ervaring als marathonloper weet hij dat je een race zorgvuldig voorbereiden en dat je voldoende moet trainen. Maar ook dat er een moment komt dat het toch echt moet gaan gebeuren. Laat dat nu maar zijn.

 

portret AdVAnnette de Vries (1965) is van jongsafaan actief in natuur- en milieucommunicatie, duurzame ontwikkeling en sociale innovatie. Als zelfstandig adviseur helpt ze organisaties om intern en extern het gesprek te voeren over kwaliteit en toekomstbestendigheid van hun keuzes. Annette organiseert dat gesprek graag op onverwachte locaties en met creatieve werkvormen. Met inbreng van nieuwe kennis en informatie en in een persoonlijke sfeer, komt energie vrij om ' de dingen anders te doen dan gangbaar' en daarmee meer waarde toe te voegen aan de samenleving. Na tien jaar wonen in Houten werd het tijd om die drive ook hier meer in te zetten. Als verbinder van kennis en initiatieven met de praktijk van Houten, als mede-initatiefnemer van de nieuwe creatieve broedplaats bij Houtense Helden, als bewoner, moeder, sporter, muzikant in Houten. En nu als adviseur van DF Houten.