Ieder initiatief moet voldoen aan een aantal voorwaarden voordat zij in aanmerking kan komen voor een bijdrage van DFHouten. Daarbij geldt ook:
 
1. De bijdrage van DFHouten bedraagt maximaal € 10.000,-- per initiatief. Voor kleine initiatieven (bijdrage DFHouten < 500 euro) gelden andere voorwaarden.

2. Initiatieven zonder directe financiële inkomsten of kostenbesparing kunnen in aanmerking komen voor een gift. De eigen bijdrage in geld, menskracht of materialen bedraagt voor grotere projecten (bijdrage DFHouten > 500 euro) minimaal 50% van de totale projectkosten.
 
3. Voor initiatieven waarbij sprake is van directe inkomsten of directe kostenbesparingen kan het fonds besluiten een renteloze lening te verschaffen. Met het terugbetaalde geld kunnen weer andere projecten worden gefinancierd. Echter, het fonds ziet liever dat de bespaarde kosten door de initiatiefnemer zelf worden geherinvesteerd (zie bijvoorbeeld het project 'Spaarzaam in de spotlights'). De minimale eigen bijdrage bedraagt ook hier 50% van de totale projectkosten.
 
4. Een bijdrage van DFHouten is altijd eenmalig.