verdubbelaar

De probleemstelling van de Verdubbelaar is: “Hoe kunnen we borgen en zekerstellen dat de ondernemer vasthoudt aan zijn principes wat betreft duurzaam ondernemen en dat de ondernemer blijft volhouden met het werken aan zijn doelstellingen?” Doelstelling van het experimentele project is om methoden te ontwikkelen en onderzoeken om de groei van duurzaam ondernemen in Houten zeker te stellen. Iedere ondernemer die meedoet committeert zich om een bijdrage aan duurzaam ondernemen te leveren én deze zorgt zelf voor twee nieuwe ondernemers die dezelfde verplichting aangaan. 2x2=4x2=8x2=16 etc.

De Verdubbelaar

verdubbelaar 3

Uit eerdere ervaringen met projecten met duurzaam ondernemen als thema is gebleken dat ondernemers vaak pas in beweging komen als men van buitenaf hiertoe aangespoord wordt. De aandacht voor het onderwerp valt weg als er niet meer aan getrokken wordt. Stimuleren van intrinsieke in plaats van extrinsieke motivatie, dat is de uitdaging! Extrinsieke motivatie ontstaat vanuit een externe bron. Je doet dus iets omdat het moet of omdat iemand anders het wil. Je bent intrinsiek gemotiveerd wanneer je iets doet als je het zelf wilt en/of het leuk vindt om te doen. Dit vanuit je eigen behoeften, waarden en interesses. Maar hoe stimuleer je nu die intrinsieke motivatie?

De focus in dit project ligt op het ‘blijven volhouden’. Dit dient op autonome wijze plaats te vinden, zonder prikkel van buitenaf (bijvoorbeeld een externe projectleider). De prikkel moet van de ondernemer zelf komen omdat hij/zij het zelf wil. Maar ook omdat hij/zij zich gecommitteerd heeft naar een ander. Die ander is de ondernemer die als Duurzaam Ondernemen Ambassadeur de verplichting op zich genomen heeft PERSOONLIJK het aantal ambassadeurs te verdubbelen. Eenmaal ambassadeur zullen deze ondernemers er zelf voor zorgdragen dat zij ieder weer twee ondernemers als ambassadeur werven. Etc.

 

verdubbelaar 2

Experiment

Het experiment zit in het zoeken naar methoden die werken, in het uitproberen van een nieuwe aanpak. Welke incentives/prikkels zijn nodig om een ondernemer blijvend betrokken te houden? Wat is reeds onderzocht en werkt? Hoe is die kennis vervolgens in dit project toe te passen? De Verdubbelaar is de vorm die gekozen wordt om duurzaam ondernemen relatief snel te laten groeien. Het experiment zal vooral gaan over het onderzoek naar de beste wijze om ondernemers hierbij te binden. 

De initiatiefnemer vraagt 10.000 euro aan DFHouten voor het project.

 

Initiatiefnemer

Bij Koepelvereniging Ondernemend Houten (www.ondernemendhouten.nl), zijn alle ondernemersverenigingen in Houten aangesloten.