energievoorbeeldwoning   tekst   jpg

Het project database energiebespaaradviezen is inmiddels EnergieVoorbeeldWoningen gaan heten en is op die naam ook te vinden op de website van EnergieRijk Houten, de organisatie die het project uitvoert.

In het kort komt het project erop neer dat 40 eigenaren van voorbeeldwoningen die representatief zijn voor veel meer van dat typewoningen, zich hebben aangemeld om hun woning energetisch te laten analyseren. Er wordt een rapportage met energieadviezen gemaakt en de uitkomsten kunnen gebruikt worden door alle andere eigenaren van dat type woning.

Het project heeft een langere looptijd dan in eerste instantie gepland. Inmiddels staan de voorbeeldwoningen aangegeven op een kaart (https://energierijkhouten.nl/projecten/energievoorbeeldwoningen) en de woningen waarvan het rapport al is in te zien zijn oranje gekleurd.

 

 database energiebesparing2Achtergrond

Houten wil als gemeente in 2040 energieneutraal zijn. Om dit doel te behalen is er een enorme winst te boeken door het energiegebruik van de inwoners en bedrijven in Houten te reduceren. De aanpak waarbij inwoners van Houten op maat gesneden informatie en advies kunnen vinden, kan grotere groepen bewoners op weg helpen. 40 gemotiveerde bewoners van standaard type huizen uit verschillende wijken in de gemeente Houten hebben zich aangemeld en krijgen adviezen.

Een bespaaradvies bestaat uit concrete maatregelen om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen, vermindering van de verbruikskosten en een voorzichtige indicatie van de grotere investeringen om de woning te verduurzamen. Ook de aanpak van energie-gerelateerde wooncomfort problemen wordt in de rapportage aangegeven. Het project EnergieVoorbeeldWoningen is als activiteit opgenomen en geïntegreerd in de website van EnergieRijk Houten. De informatie elders op die website (onder stappenplan en met name onder Energiemaatregelen) sluit hier op aan met stappen en mogelijk te nemen maatregelen.

Rondom het project wordt een platform met ervaringen van bewoners voorzien. EnergieRijk Houten laat het energie onderzoek uitvoeren door een professioneel energie adviesbureau.

 

eb1

Initiatiefnemer

EnergieRijk Houten is een stichting die als doel heeft om de inwoners van Houten te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en daarmee de energietransitie binnen de gemeente te versnellen. De stichting is een burgerinitiatief en bestaat uit een grote groep vrijwilligers die vanuit hun kennis van en betrokkenheid bij energiebesparing mede inwoners willen ondersteunen bij kleine of grotere energie maatregelen. De stichting wordt getrokken door een coördinator en een communicatie medewerker en wordt bestuurd door een driekoppig bestuur. 

 

 

eb3Voortgang

40 eigenaren van woningen die representatief zijn voor een veelvoud van dat type woningen, meldden zich aan om hun woning energetisch te laten analyseren. Er is door een professioneel bureau een rapportage met energieadviezen gemaakt en die kunnen bekeken worden door andere eigenaren van hetzelfde type woning, die daar hopelijk door geïnspireerd worden om hun woning ook te verduurzamen. De voorbeeldwoningen staan inmiddels allemaal op de website aangegeven op een kaart met de plattegrond van Houten, zodat bezoekers van de website snel kunnen zien of en zo ja, waar ze een voorbeeldwoning in hun wijk kunnen vinden. De adviesrapporten staan bij elk van die woningen opgenomen. Waar mogelijk worden daarnaast successievelijk ook de ervaringen rond de energiemaatregelen opgenomen die de bewoners hebben uitgevoerd, al dan niet n.a.v. het adviesrapport.

Een uitgebreid verslag van dit initiatief is hier te vinden.