mozaiek3

Basisschool Het Mozaïek wil graag een duurzame school zijn en dat actief binnen en buiten uitdragen, zodat ouders bewust voor de school kunnen kiezen. Voortbouwend op al ingezette koers in de afgelopen jaren voor duurzame maatregelen en gezond gedrag in de school, wil het team nu verder en bewuste en structurele keuzes gaan maken. Hierbij willen ze de hele school, alle leerlingen en hun ouders betrekken.

Over...

mozaiekOp de school zijn ze al een aantal jaren bezig met incidentele, leerkrachtafhankelijke maatregelen in het belang van duurzaamheid. Zo scheiden ze het afval, ze hebben LED verlichting, ze hebben een moestuin, ze stimuleren een gezonde leefstijl en gezond bewegen, ze hebben een kinderkeuken, ze hergebruiken zoveel mogelijk materiaal, ze gaan zuinig om met energie, etc. Het kringetje van betrokken en enthousiaste leerkrachten heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid. Inmiddels is het zo dat we met de hele school structureel voor duurzaamheid willen gaan en daarbij bewuste keuzes willen maken en structurele maatregelingen willen treffen. De school bekijkt nu de verschillende mogelijkheden, zoals ECO-schools en de begeleiding daarbij. Ook kijken ze naar de mogelijkheden om een leerlijn (van groep 1-8) willen opzetten waarin staat beschreven op welke manier we door de leerjaren heen vorm en inhoud geven aan duurzaamheid op onze school. Met een deskundige maken ze een keuze voor de aanpak en zullen dan begin 2018 gaan starten. De school vraagt aan DFHouten van 3.000 euro om haar plannen te realiseren.

  

Initiatiefnemer

Basisschool het Mozaïek is een protestants Christelijke school in wijk de Gilden, Houten 

 

Resultaatmozaiek2

Maart 2020 is het zilveren Eco-certificaat behaald. De school is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het besparen van energie en watergebruik, het scheiden en verminderen van afval en gezond te leven. Zij zij  nu nog één stap verwijderd van de laatste stap: De groene vlag! Samen met het Eco-team (bestaande uit leerlingen, leerkrachten en schoolmedewerkers) evalueren zij hun stappen en bekijken zij steeds wat goed gaat en wat beter kan. Het Eco-team verspreid deze ondervindingen dan weer door de hele school zodat het een schoolbreed proces is. De school gaat nu op naar de laatste stap: het bemachtigen van de Groene Eco vlag.