hoeven team

De Hoeven Energie organiseerde drie avonden waarop bewoners kennis/informatie en inzicht krijgen over verduurzaming van hun huis en afspraken kunnen maken over gezamenlijke verbeteracties.

Op de eerste bewonersavond kwamen 50 bezoekers, waarvan een flink aantal heeft aangegeven een warmtescan te willen van hun woning of hun CV te laten optimaliseren. Ook de tweede avond van 18 januari 2016 is goed bezocht, ca 70 bezoekers. De derde informatieavond op 21 maart 2016 over energie opwekken werd wederom georganiseerd in het Wellantcollege. Veel bewoners en geïnteresseerden kwamen af op de informatie over warmtepompen en zonnepanelen. Bovendien riep het ook weer extra interesse op voor de andere activiteiten op het gebied van de warmtescan, cv-optimalisatie en isolatie. Meer informatie over deze avond is hier te lezen. Op de website van De Hoeven Energie zijn ondertussen ook verslagen te lezen over wat er tot nu toe is gebeurd in de wijk op het gebied van vloerisolatie en cv-optimalisatie.

De Hoeven Energie is een wijkinitiatief om gezamenlijk met, voor en door de bewoners van De Hoeven projecten te organiseren, die betrekking hebben op duurzaam wonen, energiebesparing, kostenbesparing en verhoging van het wooncomfort. Het DuurzaamheidsFonds Houten steunt dit initiatief met 285 euro voor de onkosten van de avonden en een banner om bewoners op de avonden te attenderen.