GK2020 buurtklaver 1

De BuurtKlaver is een buurtmoestuin bij basisschool De Velduil. Vanwege renovatie/herbouw van de school moet de tuin verplaatst en heringericht worden.

De buurtmoestuin bestaat nu 8 jaar en deze moestuin wordt door een 15-tal  buurtbewoners onderhouden. De laatste drie jaar was het niet duidelijk of er nog toekomst voor de tuin was gezien de fusie van Klavertje 4 en de Brug. Maar gelukkig blijkt dat het geval te zijn, maar de tuin moet wel verplaatst worden. Dat vraagt extra investeringen.

Hier staat een filmpje van het initiatief.

 

GK2020 buurtklaver 2Uitwerking

De tuin heeft een sociale functie in de buurt en betrekt schoolkinderen bij de natuur. Zij leren o.a. hoe voedsel verbouwd wordt.

Natuurvriendelijk en duurzaam beheer staat voorop. Er wordt biologisch getuinierd met veel aandacht voor insecten en een gezonde bodem.

Wij zouden graag voor ons nieuwe thuis een kleine kas aanschaffen. Dankzij de nieuwe kas kunnen we veel meer soorten telen.

Onze voorkeur gaat uit naar een polycarbonaat kas omdat deze minder weer- en windgevoelig zijn en meer vandalismebestendig. De buurtmoestuin vraagt een bijdrage van €4.000,-

 

GK2020 buurtklaver 3Initiatiefnemers

Buurtmoestuin de Buurtklaver, bij voorheen Klavertje Vier in Houten Noord-Oost. Wij zijn enthousiaste buurtbewoners van Houten Noord-Oost die erg graag met onze handen in de aarde wroeten, liefst nog met een gezond en eetbaar resultaat aan het eind.