safariKlimaatdeskundigen, architecten en ontwerpers werken samen met burgers en bedrijven aan creatieve oplossingen om Houten klimaatbestendig te maken.

Op safari: de bewoner als klimaatexpert

Bijna dagelijks zijn de gevolgen van de klimaatveranderingen in het nieuws. Veelal gaat het dan over extreme wateroverlast of droogte. Gelukkig is er ook aandacht voor innovatieve oplossingen voor het water, milieu en energievraagstuk. Oplossingen die we in haar geheel klimaatadaptatie noemen. Wie kent niet inmiddels het lichtgevende fietspad van Daan van Roosegaarde of de Tuinfabriek van Esther van der Wiel op het dak van Hoog Catharijne.

 

De klimaatsafari

Maar hoe staat het ervoor met het klimaat  in Houten? Architectuurcentrum Makeblijde | aMb heeft samen met de inwoners van Houten de 'meterstand' opgenomen, samen met klimaatdeskundigen, architecten en ontwerpers.

Makeblijde nodigde de inwoners van Houten uit om mee te gaan op safari, op zoek naar wat op het eerste oog verborgen blijft als je naar het vertrouwde speelveldje, groenstrook, schoolplein, kijkt. Want wie kan beter oplossingen bedenken dan de gebruiker van de groenstrook, fietspad, bedrijventerrein, trapveldjes zelf? De bewoners van Houten weten immers als geen ander wat de knelpunten én mogelijke oplossingen zijn voor de specifiek voor Houten geldende klimaatvraagstukken.

 

Initiatiefnemer

De klimaatsafari is een initiatief van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb.

Het architectuurcentrum is een landelijk netwerk van designers, tuin- en landschapsontwerpers en architecten die de creativiteit van burgers willen gebruiken bij de verduurzaming van hun omgeving.


Uitvoering van het project

Voor de klimaatsafari heeft het architectuurcentrum Makeblijde een bijdrage van 10.000 euro van DFHouten gekregen om samen met de inwoners van Houten op zoek te gaan naar concrete uitwerkingen voor locaties in Houten.

klimaatsafari2Op drie zaterdagen in juni 2015 liepen groepjes Houtenaren samen met klimaatdeskundigen, architecten en studenten door de wijken De Erven, De Campen en het centrum. Ze keken naar de klimaatbestendigheid van deze wijken. Tijdens deze klimaatwandelingen zagen de groepen wat er in Houten welke aanpassingen aan het veranderende klimaat al zijn gemaakt.

In sommige wijken is bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer van de openbare weg afgekoppeld van het riool. De deelnemers aan de wandelingen pleiten voor verdere ontkoppeling, bijvoorbeeld door de regenwaterafvoer van (huur)woningen te laten uitkomen in bestaande vijvers en sloten. Dit maakt de kans op overstromingen van de riolen bij grote regenval lager. Een ander idee was het dak van het Houtens Erf te vergroenen. Dit zorgt voor een koeler gebouw bij warm weer. De ideeën en suggesties die gedaan zijn tijdens de wandelingen zijn door het architectuurcentrum gebundeld en bekeken. In november werd een afsluitende fiets-safari gehouden waarbij met inwoners gekeken is welke ingrepen mogelijk zijn in de groene openbare ruimte van de Vijfwal.

Het architectuurcentrum heeft in januari 2016 het dossier met de resultaten aan de gemeente Houten overhandigen. De gemeente Houten onderzoekt welke voorstellen zij verder gaat uitwerken.

Klik hier voor de brochure opgesteld door architectuurcentrum MakeBlijde over dit project.