dochallenge2

DO!Challenge 2.0 is het vervolg op het eerdere project DO!Challenge dat als doel had om een ‘Duurzaam Ondernemen’ monitor voor alle Houtense ondernemers te ontwikkelen. Deze digitale monitor is ontwikkeld en getest bij 11 Houtense ondernemers. Nu willen de Houtense Ondernemersverenigingen samen de monitor op grotere schaal toepassen.

De bedrijven lichten hiermee hun bedrijfsvoering door op aspecten van ‘People, Planet, Passion en Profit’ en stellen concrete doelen vast om aan te gaan werken. Met name voor het verminderen van de uitstoot van CO2 en het verduurzamen van hun energieverbruik gaan ze dit jaar de uitdaging aan.
Met de monitor meten ze hun voortgang en maken de resultaten voor klanten, medewerkers en opdrachtgevers inzichtelijk. In de loop van het jaar komen ze minimaal 5 keer bijeen om praktische kennis en ervaring te delen en om elkaar te blijven motiveren. Via de website www.do-challenge.nl kan iedereen de bedrijven ook volgen. Want de DO!Challenge gaat om concreet DOEN!

 
DO!Challenge 2.0

DOCh kickoffDe ondernemers in Houten zijn grotendeels kleinere MKB-bedrijven. Bij de meeste van hen is meer aandacht geven aan duurzaamheid ‘iets wat erbij gedaan wordt’ naast de reguliere activiteiten die op zichzelf een MKB-ondernemer al volledig in beslag nemen. Kleine ondernemers hebben of nemen te weinig tijd voor het uitzoekwerk waarmee de monitoring van hun duurzame ambities van start gaat. Ze worden het liefst regelmatig bevraagd op hun vorderingen en getipt op mogelijkheden om zich te verbeteren. Ze vinden het prettig om te sparren en geven binnen de ondernemersvereniging makkelijker vertrouwen aan anderen. Het ontbreekt hen vaak niet aan de wil of de motivatie, maar wel aan de tijd, het instrumentarium en de expertise.
De DO!Challenge voorziet de Houtense ondernemers is expertise, met persoonlijke begeleiding en coaching die noodzakelijk zijn om tot duurzame resultaten te komen. De bedrijven betalen zelf een contributie, steken er veel tijd in en bieden de locatie en catering voor bijeenkomsten aan. Samen worden zij ambassadeurs voor duurzaam en verantwoord ondernemen in Houten.

Het Economisch Platform Houten vraagt voor de DO!Challenge 2.0 een bijdrage van 10.000 euro aan DFHouten om dit project mogelijk te maken.

 

deroojInitiatiefnemer

Het Economisch Platform Houten (EPH) is eensamenwerkingsverband van de 6 ondernemersverenigingen in Houten. Het EPH is van mening dat het ‘duurzaamheidsdenken’ bij ondernemers in Houten een nieuwe impuls nodig heeft. Bedrijven kunnen en moeten hierbij aanjager zijn. De DO!monitor is een instrument dat hierbij een stimulerende rol kan vervullen.

 

Voortgang

Op 28 Juni 2017 hebben de initiatiefnemers aagegeven te starten met de DO!Challenge 2.0. Zie hier een krantenbericht in het Trefpunt. Eind 2018 is het project met succes afgerond. Het verslag is hier te vinden.