fablab2TinkerinQ wil haar Fablab mobiel en energieneutraal maken om op die manier een impuls te geven aan het duurzaamheids-bewustwordingsproces bij inwoners van Houten. Dat wordt gedaan door de apparatuur mobiel vervoerbaar te maken en een elektrische bestelbus en zonnepanelen aan te schaffen. Op die manier kan het Fablab op locatie worden gedemonstreerd. De door de zonnepanelen opgewekte stroom moet ervoor gaan zorgen dat het Fablab energieneutraal wordt.

 Een mobiel en energieneutraal FabLab

fablabTinkerinQ FabLab Houten maakt deel uit van een wereldwijde FABLAB-organisatie, waarin “makers” op een laagdrempelige manier van machines voor ‘digitale fabricage’ gebruik kunnen maken. TinkerinQ stelt faciliteiten, kennis en kunde beschikbaar, geeft begeleiding en workshops aan kinderen en volwassenen en zorgt voor inspiratie om daarmee de creativiteit te prikkelen, talenten van gebruikers te ontwikkelen en de innovatie van de lokale maakindustrie te bevorderen. De digitale maakindustrie is erg in opkomst en de fablabs lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. De vaak kostbare apparatuur wordt zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking gesteld om zoveel mogelijk mensen de kans te geven er gebruik van te maken en ermee te experimenteren. De fablabs dienen daarmee primair een algemeen maatschappelijk belang en niet een commercieel belang.
TinkerinQ vraagt een bijdrage van € 9.940,- aan DFHouten om dit project mogelijk te maken. Zelf zorgen zij voor aanvullende financiering en dragen zij vanuit eigen uren en middelen bij aan het project.

 

tinkerinq

Initiatiefnemer

TinkerinQ FabLab Houten is ontstaan in De KrachtFabriek uit de samenwerking van een paar enthousiaste en kundige ‘makers’. Tinkerinq komt van de Engelse term ‘to tinker’, wat staat voor knutselen, experimenteren en uitvinden. De meest geniale uitvindingen ontstaan bij toeval. Je bent van plan iets te creëren, maar er komt iets anders uit. Iets verrassends dat nog mooier is dan je in gedachten had.

 

Voortgang

De initiatiefnemers hebben het stroomverbruik van hun fablab in kaart gebracht. Zie hier hun verslag. Op basis van de resultaten van hun bevindingen én omdat het toch heel erg lastig is om het fablab energieneutraal en mobiel te maken is het project stopgezet. De toegezegde bijdrage is voor het overgrote deel niet uitgegeven en wordt weer gebruikt voor nieuwe initiatieven.