mozaiek3

Basisschool Het Mozaïek wil graag een duurzame school zijn en dat actief binnen en buiten uitdragen, zodat ouders bewust voor de school kunnen kiezen. Voortbouwend op al ingezette koers in de afgelopen jaren voor duurzame maatregelen en gezond gedrag in de school, wil het team nu verder en bewuste en structurele keuzes gaan maken. Hierbij willen ze de hele school, alle leerlingen en hun ouders betrekken.

Het Lokaal

Stichting Het Lokaal wil een buurthuis realiseren waarin onder andere bijeenkomsten gehouden zullen worden om inwoners van Houten te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor willen zij zelf het goede voorbeeld kunnen geven door een pand te realiseren dat volledig gasloos is. https://haagenhof.nl/het-lokaal/

energiebespaarteam

De Energietafel Houten wil als platform van samenwerkende initiatieven de krachten bundelen om de energietransitie in Houten versnellen. Ze willen een team van energievrijwilligers (ambassadeurs) gaan opzetten, die Houtenaren op weg helpen naar een energieneutrale woning middels advies, projecten en een wijkgerichte aanpak.

wwinkel

Op 21 januari is het symposium Fairtrade en duurzaamheid gehouden, georganiseerd door de Wereldwinkel Houten in het kader van haar 25 jarig bestaan.

barn images 12223 unsplash

The Workshop ontving een kleine bijdrage voor het organiseren van workshops gericht op hergebruik van materialen.

repaircafe Het Repaircafé Houten kreeg een kleine bijdrage voor de aanschaf van gereedschap.

tuinpoort  (2)

Buurtbewoners in de wijk de poorten hebben zelf een tuin aangelegd. De Poort-tuin heeft tot doel de wijk nog aantrekkelijker en duurzamer te maken en tegelijkertijd de sociale cohesie tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwe (startende) bewoners te stimuleren.

Begin 2021 hebben de bewoners 2 lage wallen van goede aarde aangelegd, waarin we allerlei planten gepoot hebben die goed tegen de hete zomerzon bestand zijn. En door ze wat hoger te planten, staan ze ’s winters niet met hun wortels in de natte klei. De bloemen zijn aantrekkelijk voor insecten en andere dieren - en mooi voor mensen. Heel wat wandelaars staan vaak even stil bij onze tuin, terwijl wij vanuit onze huiskamers genieten van het uitzicht. Het is helemaal leuk om als buurt samen te spitten, te poten en koffie te drinken! 

thuisafgehaald

In september 2017 zijn wij met behulp van het Duurzaamheidsfonds Houten extra aan de slag gegaan met de duurzaamheidsaspecten van het delen van maaltijden. Bij onze werkzaamheden in de gemeente Houten lag tot dat moment de nadruk op de sociale aspecten.

dochallenge2

DO!Challenge 2.0 is het vervolg op het eerdere project DO!Challenge dat als doel had om een ‘Duurzaam Ondernemen’ monitor voor alle Houtense ondernemers te ontwikkelen. Deze digitale monitor is ontwikkeld en getest bij 11 Houtense ondernemers. Nu willen de Houtense Ondernemersverenigingen samen de monitor op grotere schaal toepassen.

IMG 3317

Het laten groeien van wilde bloemen is goed voor de biodiversiteit. Meer verschillende planten trekken ook bijen en vlinders aan.