P1010551webIn Houten zuid zijn veel tuinen bedekt met stenen en daardoor is er relatief weinig groen. Het initiatief "Van grijs naar groen" wil daar iets aan doen. Het aanplanten van bomen in Houten zuid en terugdringen van versteende tuinen verduurzaamt onze woonomgeving;Er komt meer ruimte voor de natuur, voor vogels en insecten, regenwater wordt makkelijker opgenomen in de bodem en bomen zuiveren de lucht.

  

P1010577webDe bomen van Houten

Het is nog niet zo lang geleden dat Houten-Zuid voor een belangrijk deel bestond uit boomgaarden voor de fruitteelt. Wie de landschapsgeschiedenis van deze streek bestudeert komt te weten hoe vanuit de bodemgesteldheid en de waterhuishouding hier fruitteelt een logische keuze was. Doordat er nieuwbouw moest komen in Houten Zuid, is dat oude landschap verdwenen. Nu zien we in Houten Zuid vooral veel voortuinen die sterk versteend zijn. Dit project streeft specifiek naar een vergroening van het grijze (via de voortuinen)  met daarbij het verbeteren van de mogelijkheid tot wateropvang.  Mensen die deel willen nemen, kunnen kiezen uit een fruitboom (bij voorkeur een oude fruitsoort) of een loofboom die bijv. hetzelfde geboortejaar heeft als een kind (of kleinkind) van de bewoonster, of bewoner, of op een andere wijze een verbinding heeft met de mens(en) die in een huis wonen. De aanplant wordt met voldoende voorlichting en praktische hulp begeleid. 

 

 

 P1010592webInitiatiefnemers

De Stichting deNatuurvanvroeger NU heeft veel kennis en ervaring over zowel historische landschappen als over het belang van natuur in woonwijken voor de gezondheid van de bewoners. Zij slaan de handen ineen met de Operatie Steenbreek van de gemeente Houten.